วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัญญาณมือ เลข 1-10

         ในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่เราใช้สัญญาณมือในการสื่อสารกับผู้อื่น สำหรับในประเทศจีน คนทั่วไปจะใช้สัญญาณมือที่สังคมได้กำหนดขึ้นใช้ร่วมกันมาแสดงจำนวนตัวเลข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น